انتشارات آبادیس طب ناشر کتابهای برتر پزشکی

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13

انتشارات آبدیس طب | درباره ما

آبادیس طب در یگ نگاه

انتشارات آبادیس طب فعالیت خود را در سال 1393 با هدف انتشار کتاب های علوم پزشکی آغاز کرد.
از آن زمان تا کنون حدود 55 عنوان کتاب را در این زمینه به چاپ رسانده که از آن جمله می توان به کتاب
. درسنامه جامع درمان شناسی اشاره کرد که به عنوان کتاب شایسته تقدیر سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1397 گردید

موسس انتشارات :خانم نوری تموزانی

مدیر مسئول : محمد عطری مهینی

0