1. موجود
  15 %

  کتاب راهنمای بالینی تشخیص و درمان مسمومیت ها دکتر مژگان مشایخی و همکاران

  198,000تومان

  168,300 تومان

  تعداد صفحه 522 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر مژگان مشایخی و همکاران
 2. موجود
  15 %

  کتاب راهنمای بالینی تجویز و مصرف منطقی داروهای بدون نسخه دکتر مژگان مشایخی و همکاران

  175,000تومان

  148,750 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر مژگان مشایخی و همکاران
 3. موجود
  15 %

  کتاب مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی عفونی (ATP) دکتر مینا بران و دکتر صفورا محبی فر

  115,000تومان

  97,750 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر مینا بران - دکتر صفورا محبی فر
 4. موجود
  15 %

  کتاب خودآزمون جامع درمان شناسی دکتر خیراله غلامی و دکتر محمدرضا جوادی

  80,000تومان

  68,000 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر خیراله غلامی - دکتر محمدرضا جوادی
 5. موجود
  15 %

  کتاب توصیه های دارویی دکتر خیراله غلامی و دکتر محمدرضا جوادی

  98,000تومان

  83,300 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر خیراله غلامی - دکتر محمدرضا جوادی
 6. موجود
  15 %

  کتاب مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی کلیه و مجاری ادرار (ATP) دکتر مینا بران و دکتر بهار اربابی

  78,000تومان

  66,300 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر مینا بران - دکتر بهار اربابی
 7. موجود
  15 %

  کتاب مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی دیابت و غدد درون ریز (ATP) دکتر مینا بران و همکاران

  75,000تومان

  63,750 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر مینا بران و همکاران
 8. موجود
  15 %

  کتاب مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی گوارش (ATP) دکتر مینا بران و همکاران

  98,000تومان

  83,300 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر مینا بران و همکاران
0