1. موجود
  15 %

  کتاب سوال های رایج دارویی دکتر فاطمه خلیلی و همکاران

  115,000تومان

  97,750 تومان

  تعداد صفحه 366 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر فاطمه خلیلی و همکاران تحت نظر دکتر خیراله غلامی
 2. موجود
  15 %

  کتاب راهنمای بالینی داروهای روماتولوژی دکتر شعله ابراهیم پور و همکاران

  70,000تومان

  59,500 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر شعله ابراهیم پور و همکاران
 3. موجود
  15 %

  کتاب راهنمای جامع کار در داروخانه دکتر داود فیضی و دکتر مهناز مازندرانی

  250,000تومان

  212,500 تومان

  تعداد صفحه 548 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر داود فیضی - دکتر مهناز مازندرانی
 4. موجود
  15 %

  کتاب درسنامه جامع داروسازی دکتر حسن ترکمندی و دکتر محمدرضا جوادی

  150,000تومان

  127,500 تومان

  تعداد صفحه 412 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر حسن ترکمندی - دکتر محمدرضا جوادی
 5. موجود
  15 %

  کتاب راهنمای جامع داروشناسی نسخه های دارویی دکتر خیراله غلامی و دکتر محمدرضا جوادی

  280,000تومان

  238,000 تومان

  تعداد صفحه 890 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر خیراله غلامی - دکتر محمدرضا جوادی
 6. موجود
  15 %

  کتاب راهنمای تشخیص و درمان عوارض پوستی داروها دکتر شعله ابراهیم پور

  80,000تومان

  68,000 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر شعله ابراهیم پور
 7. موجود
  15 %

  کتاب مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی گوارش (ATP) دکتر مینا بران و همکاران

  98,000تومان

  83,300 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر مینا بران و همکاران
 8. موجود
  15 %

  کتاب مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی دیابت و غدد درون ریز (ATP) دکتر مینا بران و همکاران

  75,000تومان

  63,750 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر مینا بران و همکاران
 9. موجود
  15 %

  کتاب مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی کلیه و مجاری ادرار (ATP) دکتر مینا بران و دکتر بهار اربابی

  78,000تومان

  66,300 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر مینا بران - دکتر بهار اربابی
 10. موجود
  15 %

  کتاب توصیه های دارویی دکتر خیراله غلامی و دکتر محمدرضا جوادی

  98,000تومان

  83,300 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر خیراله غلامی - دکتر محمدرضا جوادی
 11. موجود
  15 %

  کتاب خودآزمون جامع درمان شناسی دکتر خیراله غلامی و دکتر محمدرضا جوادی

  80,000تومان

  68,000 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر خیراله غلامی - دکتر محمدرضا جوادی
 12. موجود
  15 %

  کتاب مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی عفونی (ATP) دکتر مینا بران و دکتر صفورا محبی فر

  115,000تومان

  97,750 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر مینا بران - دکتر صفورا محبی فر
 13. موجود
  15 %

  کتاب راهنمای بالینی تجویز و مصرف منطقی داروهای بدون نسخه دکتر مژگان مشایخی و همکاران

  175,000تومان

  148,750 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر مژگان مشایخی و همکاران
 14. موجود
  15 %

  کتاب راهنمای بالینی تشخیص و درمان مسمومیت ها دکتر مژگان مشایخی و همکاران

  198,000تومان

  168,300 تومان

  تعداد صفحه 522 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر مژگان مشایخی و همکاران
 15. موجود
  15 %

  درسنامه جامع درمان شناسی دو جلدی تالیف گروه نویسندگان به سرپرستی دکتر غلامی و دکتر مجتهد زاده

  598,000تومان

  508,300 تومان

  دو جلدی 1400صفحه انتشارات آبادیس طب دکتر مجتهد زاده و دکتر غلامی
 16. موجود
  15 %

  آماده سازی فرآورده های ترکیبی تزریقی جهت انفوزیون وریدی

  70,000تومان

  59,500 تومان

  198 صفحه رنگی تالیف گروه نویسندگان
 17. موجود
  15 %

  فارماکوتراپی ترک سیگار(راهنمای درمانگران)دکتر شهیده امینی - دکتر پریا بهاروند

  110,000تومان

  93,500 تومان

  143 صفحه انتشارات آبادیس طب ترجمه دکتر شهیده امینی
 18. موجود
  15 %
 19. موجود
  15 %

  اصول مشاوره و آموزش بیمار با رویکرد مراقبت های دارویی تالیف دکتر خیراله غلامی

  150,000تومان

  127,500 تومان

  270 صفحه رنگی تالیف دکتر خیراله غلامی انتشارات آبادیس طب
 20. موجود
  15 %

  ساخت دارو های ترکیبی تالیف دکتر خیراله غلامی

  95,000تومان

  80,750 تومان

  200 صفحه انتشارات تیمورزاده
 21. موجود
  15 %

  کتاب ساخت داروهای ترکیبی ویراست دوم

  95,000تومان

  80,750 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات تیمورزاده تألیف دکتر خیراله غلامی و همکاران
 22. موجود
  15 %

  نشانه های بالینی تشخیص و درمان در داروخانه

  248,000تومان

  210,800 تومان

  این کتاب ترجمه ای از کتاب commmunity pharmacy است که به عنوان علم درمان های بدون نسخه محسوب میشود
0