انتشارات آبادیس طب ناشر کتابهای برتر پزشکی

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. موجود

  ترجمه کاملی اصول بیهوشی میلر جلد اول

  69,000تومان

  48,990 تومان

  ترجمه کامل کتاب تکست بیهوشی
 2. موجود

  ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر جلد دوم

  45,000تومان

  31,950 تومان

  ترجمه کامل کتاب تکست میلر
 3. موجود

  اصول بیهوشی میلر2018

  120,000تومان

  108,000 تومان

  ترجمعه کامل BASICS میلر
 4. موجود

  ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر جلد سوم

  35,000تومان

  24,850 تومان

  ترجمه کامل تکست میلر
 5. موجود

  ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر جلد پنجم

  65,000تومان

  46,150 تومان

  ترجمه کامل کتاب تکست بیهوشی میلر
 6. موجود

  ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر جلد چهارم

  45,000تومان

  31,950 تومان

  ترجمه کامل کتاب تکست میلر
 7. موجود

  ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر جلد ششم

  70,000تومان

  49,700 تومان

  ترجمه کامل کتاب تکست میلر
 8. موجود

  ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر جلد هفتم

  85,000تومان

  60,350 تومان

  ترجمه کامل کتاب تکست میلر
 9. موجود

  ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر جلد هشتم

  85,000تومان

  60,350 تومان

  ترجمه رنگی کتاب تکست بیهوشی میلر
 10. موجود

  ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر جلد نهم

  120,000تومان

  85,200 تومان

  ترجمه رنگی کتاب تکست میلر
0