1. موجود
  15 %

  کتاب آسیب شناسی پایه رابینز (عمومی) ویرایش دهم 2017 ترجمه دکتر علیرضا فتح الهی

  95,000تومان

  80,750 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات ارجمند ترجمه دکتر علیرضا فتح الهی و همکاران
 2. موجود
  15 %

  کتاب آسیب شناسی پایه رابینز (اختصاصی) ویرایش دهم 2017 ترجمه دکتر خسرو سبحانیان

  130,000تومان

  110,500 تومان

  تعداد صفحه 768 انتشارات ارجمند ترجمه دکتر خسرو سبحانیان و همکاران
 3. موجود
  15 %

  کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون / هال جلد 1 2021 ترجمه دکتر حوری سپهری

  170,000تومان

  144,500 تومان

  تعداد صفحه 720 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر حوری سپهری و همکاران
 4. موجود
  15 %

  کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال ویرایش چهاردهم 2021 جلد اول دکتر پروین بابایی

  190,000تومان

  161,500 تومان

  تعداد صفحه 744 انتشارات ارجمند تألیف جان هال - مایکل هال ترجمه دکتر پروین بابایی و همکاران
 5. موجود
  15 %

  کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال ویرایش چهاردهم 2021 جلد دوم دکتر پروین بابایی

  190,000تومان

  161,500 تومان

  تعداد صفحه 720 انتشارات ارجمند تألیف جان هال - مایکل هال ترجمه دکتر پروین بابایی و همکاران
 6. موجود
  15 %

  کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز ویراست بیست و هشتم 2019 جلد دوم

  140,000تومان

  119,000 تومان

  تعداد صفحه 605 انتشارات ارجمند تألیف استفان ریدل و همکاران ترجمه دکتر عبدالحسین ستوده نیا
 7. موجود
  15 %

  کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز ویراست بیست و هشتم 2019 جلد اول

  140,000تومان

  119,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات ارجمند تألیف استفان ریدل و همکاران ترجمه دکتر عبدالحسین ستوده نیا
 8. موجود
  15 %

  کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد اول ویرایش هفتم 2017 ترجمه دکتر محمد حسین عصاره

  150,000تومان

  127,500 تومان

  تعداد صفحه 848 انتشارات ارجمند تألیف دیوید نلسون - مایکل کاکس ترجمه دکتر محمد حسین عصاره و همکاران
 9. موجود
  15 %

  کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد دوم ویرایش هفتم 2017 ترجمه دکتر پارسا قوام

  150,000تومان

  127,500 تومان

  تعداد صفحه 832 انتشارات ارجمند تألیف دیوید نلسون - مایکل کاکس ترجمه دکتر پارسا قوام و همکاران
 10. موجود
  15 %

  کتاب آناتومی گری جلد1 تنه ترجمه دکتر رضا شیرازی2020

  180,000تومان

  153,000 تومان

  تعداد صفحه 570 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر رضا شیرازی و همکاران
 11. موجود
  15 %

  کتاب نوروآناتومی گری 4 ترجمه دکتر رضا شیرازی

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر رضا شیرازی و همکاران
 12. موجود
  15 %

  کتاب نوروآناتومی بالینی اسنل ویرایش هشتم 2019 ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده

  190,000تومان

  161,500 تومان

  تعداد صفحه 599 انتشارات ارجمند تألیف راین اسپلیت گربر ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده و همکاران
 13. موجود
  15 %

  کتاب آناتومی بالینی اسنل ویرایش دهم 2019 جلد اول تنه ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده

  150,000تومان

  127,500 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات ارجمند تألیف لورنس واینسکی ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده و همکاران
 14. موجود
  15 %

  کتاب آناتومی بالینی اسنل ویرایش دهم 2019 جلد دوم اندام ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده

  100,000تومان

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات ارجمند تألیف لورنس واینسکی ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده و همکاران
 15. موجود
  15 %

  کتاب آناتومی بالینی اسنل ویرایش دهم 2019 جلد سوم سر و گردن ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده

  100,000تومان

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات ارجمند تألیف لورنس واینسکی ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده و همکاران
 16. موجود
  15 %

  کتاب آناتومی بالینی اسنل 3 سر و گردن 2019 ترجمه دکتر رضا شیرازی

  130,000تومان

  110,500 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر رضا شیرازی و همکاران
 17. موجود
  15 %

  کتاب آناتومی بالینی اسنل 2 اندام 2019 ترجمه دکتر رضا شیرازی

  130,000تومان

  110,500 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر رضا شیرازی و همکاران
 18. موجود
  15 %

  کتاب اصول بیهوشی میلر ویرایش هفتم 2018 ترجمه دکتر فرهاد اعتضاد

  190,000تومان

  161,500 تومان

  تعداد صفحه 1056 انتشارات ارجمند تألیف مانوئل سی پاردو - رونالد دی میلر ترجمه دکتر فرهاد اعتضاد و همکاران
 19. موجود
  15 %

  کتاب ATLAS OF HUMAN ANATOMY NETTER 7

  380,000تومان

  323,000 تومان

  تعداد صفحه 656 تألیف Frank H Netter
 20. موجود
  15 %

  کتاب ABS آناتومی سر و گردن دکتر داوود رمزی

  130,000تومان

  110,500 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات آرین پژوهش تألیف دکتر داوود رمزی
 21. موجود
  15 %

  کتاب ABS نوروآناتومی دکتر داوود رمزی

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات آرین پژوهش تألیف دکتر داوود رمزی
 22. موجود
  15 %

  کتاب ABS جنین شناسی دکتر داوود رمزی

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات آرین پژوهش تألیف دکتر داوود رمزی
 23. موجود
  15 %

  کتاب ABS باکتری شناسی دکتر داوود رمزی

  160,000تومان

  136,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات آرین پژوهش تألیف دکتر داوود رمزی
 24. موجود
  15 %

  کتاب ABS آناتومی تنه دکتر داوود رمزی

  150,000تومان

  127,500 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات آرین پژوهش تألیف دکتر داوود رمزی
 25. موجود
  15 %

  کتاب ABS آناتومی اندام دکتر داوود رمزی

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات آرین پژوهش تألیف دکتر داوود رمزی
 26. موجود
  15 %

  کتاب ABS بافت شناسی دکتر داوود رمزی

  130,000تومان

  110,500 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات آرین پژوهش تألیف دکتر داوود رمزی
0