1. موجود
  20 %

  کتاب نسخه نویسی بیماری های شایع | ویرایش دوم | خلیلی | احمدی

  135,000تومان

  108,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات ارجمند تألیف دکتر حسین خلیلی - دکتر مطهره احمدی
 2. موجود
  20 %

  کتاب اطلاعات دارویی بالینی: رویکرد جدید

  179,000تومان

  143,200 تومان

  تعداد صفحه 768 انتشارات ارجمند تألیف دکتر حسین خلیلی - دکتر حمیدرضا تقوای معصومی
 3. موجود
  20 %

  کتاب دارودرمانی بیماری های خون و سرطان

  85,000تومان

  68,000 تومان

  تعداد صفحه 712 انتشارات ارجمند تألیف دکتر حسین خلیلی و همکاران
 4. موجود
  20 %

  کتاب دارودرمانی رویکرد معرفی بیمار

  150,000تومان

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 784 انتشارات ارجمند تألیف گروه نویسندگان سرپرست دکتر حسین خلیلی
 5. تماس
  20 %

  کتاب دارودرمانی بیماری های سالمندان

  85,000تومان

  68,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات ارجمند تألیف دکتر حسین خلیلی و همکاران
 6. موجود
  20 %

  کتاب دارودرمانی بیماری های بافت همبند و استخوان (روماتولوژی)

  99,000تومان

  79,200 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات ارجمند تألیف دکتر حسین خلیلی و همکاران
 7. موجود
  20 %

  کتاب دارودرمانی بیماری های پوست و مو

  125,000تومان

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات ارجمند تألیف دکتر حسین خلیلی و همکاران
 8. موجود
  20 %

  کتاب دارودرمانی بیماری های کلیوی

  70,000تومان

  56,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات ارجمند تألیف دکتر سیمین دشتی خویدکی - دکتر آزیتا حاج حسین طلاساز - دکتر حسین خلیلی
 9. موجود
  20 %

  کتاب دارودرمانی بیماری های تنفسی ویرایش دوم

  65,000تومان

  52,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات ارجمند تألیف دکتر حسین خلیلی - دکتر امید آرسته
 10. موجود
  20 %

  کتاب تشخیص و درمان بیماری های پوست هبیف ویراست چهارم 2017 ترجمه دکتر محمود خدادادگی

  220,000تومان

  176,000 تومان

  تعداد صفحه 696 انتشارات ارجمند تألیف تامس هبیف - جیمز دینواوس ترجمه دکتر محمود خدادادگی - دکتر شبنم پورحمدی
 11. موجود
  20 %

  کتاب آسیب شناسی پایه رابینز (عمومی) ویرایش دهم 2017 ترجمه دکتر علیرضا فتح الهی

  95,000تومان

  76,000 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات ارجمند ترجمه دکتر علیرضا فتح الهی و همکاران
 12. موجود
  20 %

  کتاب آسیب شناسی پایه رابینز (اختصاصی) ویرایش دهم 2017 ترجمه دکتر خسرو سبحانیان

  130,000تومان

  104,000 تومان

  تعداد صفحه 768 انتشارات ارجمند ترجمه دکتر خسرو سبحانیان و همکاران
 13. موجود
  20 %

  کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال ویرایش چهاردهم 2021 جلد اول دکتر پروین بابایی

  190,000تومان

  152,000 تومان

  تعداد صفحه 744 انتشارات ارجمند تألیف جان هال - مایکل هال ترجمه دکتر پروین بابایی و همکاران
 14. موجود
  20 %

  کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال ویرایش چهاردهم 2021 جلد دوم دکتر پروین بابایی

  190,000تومان

  152,000 تومان

  تعداد صفحه 720 انتشارات ارجمند تألیف جان هال - مایکل هال ترجمه دکتر پروین بابایی و همکاران
 15. موجود
  20 %

  کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز ویراست بیست و هشتم 2019 جلد دوم

  140,000تومان

  112,000 تومان

  تعداد صفحه 605 انتشارات ارجمند تألیف استفان ریدل و همکاران ترجمه دکتر عبدالحسین ستوده نیا
 16. موجود
  20 %

  کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز ویراست بیست و هشتم 2019 جلد اول

  140,000تومان

  112,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات ارجمند تألیف استفان ریدل و همکاران ترجمه دکتر عبدالحسین ستوده نیا
 17. موجود
  20 %

  کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد اول ویرایش هفتم 2017 ترجمه دکتر محمد حسین عصاره

  150,000تومان

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 848 انتشارات ارجمند تألیف دیوید نلسون - مایکل کاکس ترجمه دکتر محمد حسین عصاره و همکاران
 18. موجود
  20 %

  کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد دوم ویرایش هفتم 2017 ترجمه دکتر پارسا قوام

  150,000تومان

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 832 انتشارات ارجمند تألیف دیوید نلسون - مایکل کاکس ترجمه دکتر پارسا قوام و همکاران
 19. موجود
  20 %

  کتاب نوروآناتومی بالینی اسنل ویرایش هشتم 2019 ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده

  190,000تومان

  152,000 تومان

  تعداد صفحه 599 انتشارات ارجمند تألیف راین اسپلیت گربر ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده و همکاران
 20. موجود
  20 %

  کتاب آناتومی بالینی اسنل ویرایش دهم 2019 جلد اول تنه ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده

  150,000تومان

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات ارجمند تألیف لورنس واینسکی ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده و همکاران
 21. موجود
  20 %

  کتاب آناتومی بالینی اسنل ویرایش دهم 2019 جلد دوم اندام ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده

  100,000تومان

  80,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات ارجمند تألیف لورنس واینسکی ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده و همکاران
 22. موجود
  20 %

  کتاب آناتومی بالینی اسنل ویرایش دهم 2019 جلد سوم سر و گردن ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده

  100,000تومان

  80,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات ارجمند تألیف لورنس واینسکی ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده و همکاران
 23. موجود
  20 %

  کتاب اصول بیهوشی میلر ویرایش هفتم 2018 ترجمه دکتر فرهاد اعتضاد

  190,000تومان

  152,000 تومان

  تعداد صفحه 1056 انتشارات ارجمند تألیف مانوئل سی پاردو - رونالد دی میلر ترجمه دکتر فرهاد اعتضاد و همکاران
0