1. موجود
  20 %

  کتاب تشخیص و درمان بیماری های پوست هبیف 2018 ترجمه دکتر پروین منصوری

  250,000تومان

  200,000 تومان

  تعداد صفحه 672 انتشارات اندیشه رفیع تألیف تامس هبیف ترجمه دکتر پروین منصوری و همکاران
 2. موجود
  20 %

  کتاب راهنمای تشخیص و درمان سریع بیماریهای پوستی Ferri's ترجمه دکتر پروین منصوری

  150,000تومان

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 772 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر پروین منصوری - دکتر مهسا قضاتلو
 3. موجود
  20 %

  کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون / هال جلد 1 2021 ترجمه دکتر حوری سپهری

  170,000تومان

  136,000 تومان

  تعداد صفحه 720 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر حوری سپهری و همکاران
 4. موجود
  20 %

  کتاب آناتومی گری جلد1 تنه ترجمه دکتر رضا شیرازی2020

  220,000تومان

  176,000 تومان

  تعداد صفحه 570 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر رضا شیرازی و همکاران
 5. موجود
  20 %

  کتاب نوروآناتومی گری 4 ترجمه دکتر رضا شیرازی

  50,000تومان

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر رضا شیرازی و همکاران
 6. موجود
  20 %

  کتاب آناتومی بالینی اسنل 3 سر و گردن 2019 ترجمه دکتر رضا شیرازی

  150,000تومان

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر رضا شیرازی و همکاران
 7. موجود
  20 %

  کتاب آناتومی بالینی اسنل 2 اندام 2019 ترجمه دکتر رضا شیرازی

  150,000تومان

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر رضا شیرازی و همکاران
0