1. موجود
  20 %

  ABS آناتومی سر و گردن | داوود رمزی

  130,000تومان

  104,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات آرین پژوهش تألیف دکتر داوود رمزی
 2. موجود
  20 %

  ABS نوروآناتومی | داوود رمزی

  120,000تومان

  96,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات آرین پژوهش تألیف دکتر داوود رمزی
 3. موجود
  20 %

  ABS جنین شناسی | داوود رمزی

  120,000تومان

  96,000 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات آرین پژوهش تألیف دکتر داوود رمزی
 4. موجود
  20 %

  ABS باکتری شناسی | داوود رمزی

  160,000تومان

  128,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات آرین پژوهش تألیف دکتر داوود رمزی
 5. موجود
  20 %

  ABS آناتومی تنه | داوود رمزی

  150,000تومان

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات آرین پژوهش تألیف دکتر داوود رمزی
 6. موجود
  20 %

  ABS آناتومی اندام | داوود رمزی

  120,000تومان

  96,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات آرین پژوهش تألیف دکتر داوود رمزی
 7. موجود
  20 %

  ABS بافت شناسی | داوود رمزی

  130,000تومان

  104,000 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات آرین پژوهش تألیف دکتر داوود رمزی
0