1. موجود
  15 %

  کتاب2019 Outpatient Regenerative Medicine: Fat Injection and PRP as Minor Office-based Procedures

  390,000تومان

  331,500 تومان

  تعداد صفحه 319 انتشارات Springer تألیف Mario Goisisسال چاپ 2019
 2. موجود
  15 %

  کتاب The Congruent Facelift: A Three-dimensional View 2018

  159,000تومان

  135,150 تومان

  تعداد صفحه 137 انتشارات Springer تألیف Lawrence C Y Ho
 3. موجود
  15 %

  کتاب Oculoplastic Surgery Atlas: Cosmetic Facial Surgery 2018

  125,000تومان

  106,250 تومان

  تعداد صفحه 77 انتشارات Springerتألیف Geoffrey J. Gladstone
 4. موجود
  15 %

  کتاب 2018 Oculoplastic Surgery Atlas: Eyelid and Lacrimal Disorders

  125,000تومان

  106,250 تومان

  تعداد صفحه 87انتشارات Springer تألیف Geoffrey J. Gladstone
 5. موجود
  15 %

  کتاب Atlas of MESOTHERAPY in Skin Rejuvenation

  135,000تومان

  114,750 تومان

  تعداد صفحه 130 انتشارات informa تألیف Atonella Tosti
 6. موجود
  15 %

  کتاب PRF IN FACIAL ESTHETICS 2020

  298,000تومان

  253,300 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات quintessence تألیف CATHERINE DAVIES
 7. موجود
  15 %

  کتاب Microneedling: Global Perspectives in Aesthetic Medicine 2021

  139,000تومان

  118,150 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات WILEY Blackwell تألیف Elizabeth Bahar Houshmand
 8. موجود
  15 %

  کتاب 2021 Understanding Platelet-Rich Fibrin

  378,000تومان

  321,300 تومان

  تعداد صفحه 386 انتشارات Quintenses تألیف Richard J Miron
 9. موجود
  15 %

  کتاب 2019 Step by Step Guide to MESOTHERAPY

  159,000تومان

  135,150 تومان

  تعداد صفحه 129 انتشارات Japee تألیف Jacques-Henri Coulon
 10. موجود
  15 %

  کتاب همراه با فیلم آموزشی 2019Dermal Fillers for Facial Harmony

  225,000تومان

  191,250 تومان

  تعداد صفحه 177 انتشاراتQuintenses تألیف Altamiro Flavio
 11. موجود
  15 %

  کتاب Video Atlas of Oculofacial Plastic and Reconstructive Surgery

  498,000تومان

  423,300 تومان

  تعداد صفحه 592انتشارات Elsevier تألیف Bobby S Korn
 12. موجود
  15 %

  کتاب 2019The Art and Science of Thread Lifting: Based on Pinch Anatomy

  258,000تومان

  219,300 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات Springer تألیف Bongcheol Kim
 13. موجود
  15 %

  کتاب 2021Emerging Technologies in Face and Body Contouring

  239,000تومان

  203,150 تومان

  تعداد صفحه 246 انتشارات Thieme تألیف Spero J Theodorou
 14. موجود
  15 %

  کتاب Atlas of AESTHETIC BREAST SURGERY

  690,000تومان

  586,500 تومان

  تعداد صفحه 830انتشارات Elsevier تألیف Lee L Q Pu
 15. موجود
  15 %

  کتاب 2021 AESTHETIC SURGERY of the FACIAL SKELETON

  498,000تومان

  423,300 تومان

  تعداد صفحه 528انتشارات Elsevier تألیف Stephen B Baker
 16. موجود
  15 %

  کتاب همراه با فیلم آموزشی 2021 Procedures in Cosmetic Dermatology Series: Chemical Peels

  298,000تومان

  253,300 تومان

  تعداد صفحه 211 انتشارات Elsevierتألیف Suzan Obagi
 17. موجود
  15 %

  کتاب A Practical Guide to Laser Procedures همراه با فیلم آموزشی

  280,000تومان

  238,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات Elsevier تألیف 2016Rebecca Small
 18. موجود
  15 %

  کتاب Botulinum Toxin For Facial Harmony همراه با فیلم آموزشی2018

  225,000تومان

  191,250 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات quintessence تألیف Altamiro Flaavio
 19. موجود
  15 %

  کتاب Ophthalmic Plastic Surgery of the Upper Face 2020 همراه با فیلم آموزشی

  345,000تومان

  293,250 تومان

  تعداد صفحه 292 انتشارات Thiemeتألیف Michael Burnstine
 20. موجود
  15 %
 21. موجود
  15 %

  کتاب Masters of Cosmetic Surgery - The Video Atlas: The Dallas Cosmetic Model 2021

  498,000تومان

  423,300 تومان

  تعداد صفحه 487 انتشارات THIEME سال انتشار2021 تألیف Rod Rohrich
 22. موجود
  15 %

  کتاب Dermal Fillers: Facial Anatomy and Injection Techniques 2021 همراه با فیلم آموزش

  498,000تومان

  423,300 تومان

  تعداد صفحه 574 " انتشارات Thieme "تألیف Andre Vieira Braz - Thais Harumi Sakuma
 23. موجود
  15 %

  کتاب 2018 Botulinum Toxin: Procedures in Cosmetic Dermatology Seriesهمراه با فیلم آموزشی

  265,000تومان

  225,250 تومان

  تعداد صفحه 215 "انتشارات Alastair Carruthers - Jean Carruthers" elsevier
 24. موجود
  15 %

  کتاب 2021Facial Volumization With Fillers

  265,000تومان

  225,250 تومان

  تعداد صفحه 303انتشارات springer تألیف Kyle K. Seo
 25. موجود
  15 %

  کتاب Cosmetic Facial Surgery تالیف Joe Niamt همراه با فیلم آموزشی

  749,000تومان

  636,650 تومان

  تعداد صفحه 810 سال چاپ 2018 تألیف Joe Niamtu
 26. موجود
  15 %

  کتاب The Art and Science of Face lift Surgery همراه با فیلم آموزشی

  290,000تومان

  246,500 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات نامعلوم تألیف Joe Niamtu
 27. موجود
  15 %

  کتاب AESTHETIC FACIAL ANATOMY ESSENTIALS FOR INJECTIONS

  260,000تومان

  221,000 تومان

  تعداد صفحه 243 انتشارات CRC سال چاپ 2020 " تمام رنگی همراه با فیلم آموزشی "تالیف Ali Pirayesh
 28. موجود
  15 %

  کتاب Cosmetic Injectables in Practice-Dermal Fillers and Botulinum Toxin2020

  325,000تومان

  276,250 تومان

  تعداد صفحه 309 انتشارات JAYPEE تألیف Rashmi Sarkar
 29. موجود
  15 %

  ساخت دارو های ترکیبی تالیف دکتر خیراله غلامی

  95,000تومان

  80,750 تومان

  200 صفحه انتشارات تیمورزاده
 30. موجود
  15 %

  اصول مشاوره و آموزش بیمار با رویکرد مراقبت های دارویی تالیف دکتر خیراله غلامی

  150,000تومان

  127,500 تومان

  270 صفحه رنگی تالیف دکتر خیراله غلامی انتشارات آبادیس طب
 31. موجود
  15 %
 32. موجود
  15 %

  فارماکوتراپی ترک سیگار(راهنمای درمانگران)دکتر شهیده امینی - دکتر پریا بهاروند

  110,000تومان

  93,500 تومان

  143 صفحه انتشارات آبادیس طب ترجمه دکتر شهیده امینی
0