انتشارات آبادیس طب ناشر کتابهای برتر پزشکی

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. موجود

  آناتومی گری برای دانشجویان جلد سوم سرو گردن - 2020

  90,000تومان

  81,000 تومان

  ترجمه کامل کتاب آناتومی گری 2020
 2. موجود

  آناتومی گری برای دانشجویان جلد دوم اندام - 2020

  90,000تومان

  81,000 تومان

  ترجمه کامل کتاب آناتومی گری 2020
 3. موجود

  آناتومی بالینی اسنل جلد دوم: اندام 2019

  70,000تومان

  63,000 تومان

  کتاب کامل شامل اهداف آموزشی آناتومی پایه بالینی - رادیولوژی - سطحی - مفاهیم کلیدی و پرسش های مروری است
 4. موجود

  آناتومی بالینی اسنل جلد اول :تنه 2019

  120,000تومان

  108,000 تومان

  کتاب کامل شامل اهداف آموزشی آناتومی پایه بالینی - رادیولوژی - سطحی - مفاهیم کلیدی و پرسش های مروری است
 5. موجود

  ترجمه جنین شناسی لانگمن 2019 ویرایش چهارم

  90,000تومان

  81,000 تومان

  ترجمه جنین شناسی لانگمن 2019 ویرایش چهارم
 6. موجود

  فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال جلددوم 2021

  140,000تومان

  126,000 تومان

  ترجمعه کامل کتاب فیزیولوژی گایتون
 7. موجود

  فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال جلد اول 2021

  140,000تومان

  126,000 تومان

  ترجمعه کامل کتاب فیزیولوژی گایتون
 8. موجود

  ABS باکتری شناسی

  85,000تومان

  76,500 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات آرین پژوهش تالیف دکتر داوود رمزی
 9. موجود

  ABS آناتومی اندام

  65,000تومان

  58,500 تومان

  تعداد صفحات 220 انتشارات آبادیس طب تالیف دکتر داوود رمزی
 10. موجود

  ABS نورو آناتومی

  65,000تومان

  58,500 تومان

  تعداد صفحات 220 انتشارات آبادیس طب تالیف دکتر داوود رمزی
 11. موجود

  ABS آناتومی سرو گردن

  70,000تومان

  63,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات آرین پژوهش تالیف دکتر داوود رمزی
 12. موجود

  Abs جنین شناسی

  75,000تومان

  67,500 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات آرین پژوهش تالیف دکتر داوود رمزی
0