انتشارات آبادیس طب ناشر کتابهای برتر پزشکی

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. موجود

  آناتومی بالینی اسنل جلد سوم : سرو گردن 2019

  65,000تومان

  58,500 تومان

  کتاب کامل شامل اهداف آموزشی آناتومی پایه بالینی - رادیولوژی - سطحی - مفاهیم کلیدی و پرسش های مروری است
 2. موجود

  آناتومی بالینی اسنل جلد دوم: اندام 2019

  70,000تومان

  63,000 تومان

  کتاب کامل شامل اهداف آموزشی آناتومی پایه بالینی - رادیولوژی - سطحی - مفاهیم کلیدی و پرسش های مروری است
 3. موجود

  آناتومی بالینی اسنل جلد اول :تنه 2019

  120,000تومان

  108,000 تومان

  کتاب کامل شامل اهداف آموزشی آناتومی پایه بالینی - رادیولوژی - سطحی - مفاهیم کلیدی و پرسش های مروری است
 4. موجود

  دارو درمانی بیماریهای سالمندان

  55,000تومان

  49,500 تومان

  از سری کتابهای نسخه نویسی بیماریهای شایع
 5. موجود

  دارو درمانی بیماریهای گوارشی

  35,000تومان

  31,500 تومان

  از سری کتابهای نسخه نویسی بیماریهای شایع
 6. موجود

  دارو درمانی بیماریهای بافت همبند و استخوان (روماتولوژی)

  39,000تومان

  35,100 تومان

  از سری کتابهای نسخه نویسی بیماریهای شایع
 7. موجود

  دارو درمانی بیماریهای اعصاب و روان

  65,000تومان

  58,500 تومان

  از سری کتابهای نسخه نویسی بیماریهای شایع
 8. موجود

  نسخه نویسی بیماریهای شایع

  96,000تومان

  86,400 تومان

  از سری کتابهای نسخه نویسی بیماریهای شایع
 9. موجود

  ترجمه جنین شناسی لانگمن 2019 ویرایش چهارم

  90,000تومان

  81,000 تومان

  ترجمه جنین شناسی لانگمن 2019 ویرایش چهارم
 10. موجود

  خلاصه و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2019

  135,000تومان

  121,500 تومان

  این کتاب برای کمک به دانشجویان در مرور مفاهیم دارو شناسی و آمادگی برای امتحانات پایان دوره و آزمون های تخصصی طراحی شده است
 11. موجود

  فارماکولوژی برای رشته های پرستاری مامایی بهداشت و اتاق عمل

  68,000تومان

  61,200 تومان

  کتابی مرجع برای رشته های پرستاری و پیراپزشکی
 12. موجود

  دارو درمانی بیماریهای دستگاه غدد درون ریز و زنان

  37,000تومان

  33,300 تومان

  از سری کتابهای نسخه نویسی بیماریهای شایع
 13. موجود

  دارو درمانی بیماریهای کلیوی (نسخه نویسی بیماریهای شایع 6)

  39,000تومان

  35,100 تومان

  از سری کتابهای نسخه نویسی بیماریهای شایع
 14. موجود

  دارو درمانی بیماریهای قلبی و عروقی (نسخه نویسی بیماریهای شایع6)

  40,000تومان

  36,000 تومان

  از سری کتابهای نسخه نویسی بیماریهای شایع
 15. موجود

  دارو درمانی بیماریهای تنفسی (نسخه نویسی بیماریهای شایع 3)

  50,000تومان

  45,000 تومان

  از سری کتابهای نسخه نویسی بیماریهای شایع
 16. موجود

  داروشناسی نسخه های رایج

  55,000تومان

  49,500 تومان

  این کتاب در مورد رایج ترین نسخه های دارویی در شاخه داروسازی و پزشکی است
 17. موجود
 18. موجود

  دارو درمانی رویکرد معرفی بیمار

  120,000تومان

  108,000 تومان

  مباحث مهم دارو درمانی در قالب معرفی بیمار ارائه می شود
 19. موجود

  اطلاعات دارویی بالینی - رویکرد جدید

  135,000تومان

  121,500 تومان

  در این کتاب مشخصات بالینی و کاربردی هر دارو در قالب مقایسه با داروهای هم دسته درمانی ارایه شده است
0